• Libreng konsultasyon tungkol sa batas para sa mga dayuhan
 • Suporta para sa mga bata na may kaugnayan sa ibang bansa
 • WIXAS Open The World
 • Proyekto na pinagtulungan ng mga International Exchange Organization
 • Proyekto para sa pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan ng Wakayama na nasa ibang bansa

Tungkol sa website ng Wakayama International Exchange Center

Sa website ng Wakayama International Exchange Center nakalagay ang mga impormasyon tungkol sa Japanese class at konsultasyon tungkol sa mga pamumuhay para sa mga dayuhan at iba pa, impormasyon tungkol sa kaganapan sa pagpapalitan na may pananaw na internasyonal, at mga kapani-pakinabang na impormasyon para sa paggamit ng pasilidad at konsultasyon para rito.

Tingnan ang website

Kumunsulta po lamang.

Tumatanggap kami ng konsultasyon ng mga dayuhan tungkol sa batas at mga problema sa pamumuhay, at konsultasyon tungkol sa pagpapalitan na may pananaw na internasyonal at internasyonal na pakikipagtulungan ng mga mamamayan ng Wakayama.

Wakayama International Exchange Association

TEL:073-423-5717

FAX:073-435-5243

mail:wa-world@wixas.or.jp

Tingnan ang karagdagang impormasyon

Tingnan ang karagdagang impormasyon

Wakayama International Exchange Association

 • Oras na bukas ang center:
  10:00 am ~ 6:30 pm
 • Araw na sarado ang center:
  Tuwing Miyerkules, Piyesta opisyal,
  Disyembre 29 ~ Enero 3